Delta Lloyd Foundation ondersteunt of laat regelmatig onderzoek doen naar onderwerpen die te maken hebben met financiële zelfredzaamheid en armoedebestrijding in Nederland.

Onderzoeken

 

nibud onderzoek

> Geldproblemen oplossen met gedragswetenschap

Hoe motiveren en activeren we mensen om financieel gezond gedrag te vertonen? Delta Lloyd Foundation helpt het Nibud bij een onderzoek waarbij wordt gekeken welke gedragsinterventies het meest effectief zijn om in te zetten om mensen uit de schulden te helpen en te houden.

 

 

impactanalyse

> Documentaire Ester Gould en Sarah Sylbing

Filmmakers Ester Gould en Sarah Sylbing komen sinds 2006 met grote regelmaat in de Amsterdamse Vogelbuurt. Het is een roerige volksbuurt die door zijn charmante laagbouw en uitgesproken bewoners voor hen, als filmmakers maar ook privé, een onophoudelijke aantrekkingskracht heeft.

 

impactanalyse

> Impactanalyse Delta Lloyd Foundation ’13-’14

Het lectoraat Armoede en Participatie heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de impact van de projecten die Delta Lloyd Foundation ondersteunt. De impactanalyse maakt inzichtelijk welke effecten verschillende projecten in 2013 en 2014 hebben gehad op het financiële bewustzijn en financiële zelfredzaamheid van klanten en deelnemers.
Download onderzoeksrapport (PDF)

 

overvloed

> Overvloed in Nederland

Om geldtekort op te lossen kiest 83% van de vrouwen in Nederland voor een kortetermijnoplossing als bezuinigen op huishoudelijke uitgaven. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Intomart GfK in opdracht van Delta Lloyd Foundation.
Download onderzoeksrapport (PDF)Highlights onderzoeksrapport online

 

meiden

> Meiden & Later

In het derde onderzoek dat Intomart GfK in opdracht van Delta Lloyd Foundation deed, staat het thema ‘later’ centraal. Binnen dit thema wordt ingezoomd op meisjes van 13 t/m 17 jaar. Zijn zij financieel bewust en hoe gaan ze om met geld?
Download onderzoeksrapport (PDF)Highlights onderzoeksrapport online

 

verantwoordelijkheid

> Verantwoordelijkheid

Een onderzoek door Intomart GfK in opdracht van Delta Lloyd Foundation naar de wijze waarop vrouwen omgaan met de verantwoordelijkheid voor hun financiële zelfstandigheid.
Download onderzoeksrapport (PDF)Highlights onderzoeksrapport online

 

 

rozewolk

> Van roze wolk naar financieel bewustzijn

Uit eerder onderzoek bleek al dat drie miljoen vrouwen in Nederland niet financieel zelfstandig zijn. In dit onderzoek van Delta Lloyd Foundation, uitgevoerd door Aletta E-Quality, is gekeken naar hoe deze vrouwen dit zelf zien.
Download onderzoeksrapport (PDF) | Download Fact sheet (PDF) |
Download English version of Fact sheet (PDF) | Volledig onderzoeksrapport online